Архангай (51)

 • Батцэнгэл (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Өндөр овоот  2013.05.10 6199 30    
  2  Бөхөн шар    6179  32    

 • Жаргалант

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Ихтамир (11)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Ширээ булан    3300 38    
  2  Гүн - Өндөр  2009.03.23  1128      
  3  Тарвагатай  2013.05.16  3200  35    
  4  Баян байгаль    796  26    
  5  Их өлөнт  2015.01.21  7203  68    
  6  Морин толгой  2014.03.12  925  27    
  7  Баян булаг  2014.03.19  1119  33    
  8  Тэмээн чулуу  2014.03.12  1288  29    
  9  Халуун ус          
  10  Мандал  2014.03.10  7203  22    
  11  Баянхангай  2014.04.15  867  15    

 • Өгийнуур

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Өлзийт

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Өндөр-Улаан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Тариат

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Төвшрүүлэх (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Асга  2007.03.06     32    
  2  Бор шанд  2007.03.06   38    
  3  Бухт 2007.03.06    36    
  4  Чимхүүрт  2007.03.06 18.5  54    
  5  Ондгой  2007.03.06    28    
  6  Улаанчулуут  2014.10.31    27    

 • Хайрхан (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хайрхан  2016.06.30 2302 21    
  2  Байшинт  2015.06.30  1600  20    

 • Хангай

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Хашаат

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Хотонт (15)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Нутгийн шим 2013.04.25  816  25    
  2  Зэлбэ 2015.04.20   9    
  3  Ар жаргалант  2006  1006      
  4  Баруун салаа  2014.04.20  1054      
  5  Тахилт  2012.05.08  821  14    
  6  Хийд  2014.05.10  1367  23    
  7  Их бүрд  2014.04.04  795  14    
  8  Их булаг  2009.04.05  2336  12    
  9  Улаанчулуу  2009.03.04    13    
  10  Цагаан уул  2014.04.20  599  12    
  11  Баянзүрх  2016.10.15        
  12  Намшир      14    
  13  Арцат овоо  2015.04.15    18    
  14  Хавчиг  2015.03.30    9    
  15  Хайлааст  2015.04.18    8    

 • Цахир

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Цэнхэр (6)

   

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Дээд тээг          
  2  Үйзэн хайрхан  2012.02.13 4591  13    
  3  Баянбуурал  2014.07.01  1137  72    
  4  Арц  2012.02.26  3444  58    
  5  Омбилаг  2011.12.19  1996  70    
  6  Давцан          

 • Цэцэрлэг

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Чулуут

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Эрдэнэмандал (8)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Монгол төрх  2009.05.27  891  16    
  2  Шим хараат 2014.05.27 701  12    
  3  Цорго  2014.12.05  6391  10    
  4  Дунд нуруу  2012.03.15  5655  74    
  5  Хөх-Өндөр  2013.09.05  2491  30    
  6  Ар хужирт  2012.08.27  3288  20    
  7  Урт шивэрт  2012.04.04  5125  19    
  8  Шар даваа  2011.03.23  3447  15    

 • Эрдэнэбулган

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2