Баянхонгор (43)

 • Баацагаан (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баян Бургас  2015.03.15 80      
  2            

 • Баянбулаг (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Өндөр-Өлзийгал  2015.10.23 133600      
  2            

 • Баянговь (3)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хишиг хайрхан  2013.04.09 0.7      
  2  Хөмсөг  2013.04.09  0.7      
  3  Баянхайрхан Хэлтгий булаг  2015.01.25  0.4      

 • Баянлиг

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баян-Овоо

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баян-Өндөр

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баянцагаан (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баян хайрхан  2014.09.03 37460      
  2  Улаан аргалант 2014.10.03 260      

 • Богд (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Угалз хайрхан  2013.03.22        
  2  Манлайлагч 2013.06.01        
  3  Таван-Эрдэнэ  2012.04.24        
  4  Арвижих Авзага хайрхан  2013.09.15        
  5  Баянговь          
  6  Есөн-Эрдэнэ  2010.05.20  209      

 • Бөмбөгөр (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баялаг Ямбат 2015.03.26 4000      
  2            

 • Бууцагаан (10)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Буянт   10000      
  2  Богд хайрхан    10000      
  3  Баян-Оргил 2012.01.11  10000      
  4  Эвсэг санаа 2011  5000      
  5  Хашит хайрхан  2010.08.15  15000      
  6  Өлзийт гол    10000      
  7  Хамтын хүч  2012.12.09  10000      
  8  Магнай хайрхан    10000      
  9  Алтангадас    10000      
  10  Нөмөрт хайрхан    10000      

 • Галуут (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Арцат бумба 2014.06.15 234.48      
  2            

 • Гурванбулаг (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Гурван булаг уул   2011.04.25        
  2            

 • Жаргалант (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Далан хайрхан  2015.03.13 175      
  2            

 • Жинст (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хавцгайтын хөндий 1998.12.19        
  2  Ногоон байгаль  2014.02.01        
  3            

 • Заг (7)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баянхангай 2015.03.15 240      
  2  Ногоон алт  2015.06.19  30      
  3  Чулуут  2015.06.24  200      
  4  Хөх хайрхан  2015.06.19  80      
  5  Улаан хайрхан  2015.06.22  60      
  6  Халиут  2015.06.22  160      
  7  Хайрхан  2016.06.25  150      

 • Өлзийт (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баян бийр          
  2            

 • Хүрээмарал (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баян мандал 2015.03.22  19129      
  2            

 • Шинэжинст (3)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Дархан булаг  2016.02.25 130      
  2  Цагаан хаалга  2016.03.25  126      
  3  Мазаалай  2016.03.24  500      

 • Эрдэнэцогт (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баяндаваа  2009.01.01  327      
  2  Гурван өгөөж  2007.11.29  272