Булган аймаг (84)

 • Баян-Агт

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баяннуур

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Бугат (14)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Дундаж өргөө   2014.03.03 10000 53    
  2  Гүн чулуут  2010.12.28  4900  44    
  3  Жаргалант  2008.12.30  5243  42    
  4  Цонхлой  2013.12.18  7041      
  5  Дарь - Эхт  2009.12.28  4158  19    
  6  Моностой  2009.06.22  7429  14    
  7  Гүен 2009.06.22        
  8  Тахилт  2013.12.28    9    
  9  Өргөө  2009.12.28        
  10  Ерхөг  2009.12.28        
  11  Хуурай  2010.12.28        
  12  Могой  2009.06.22        
  13  Балт Ундрага  2014.05.28        
  14  Дулаан нуга  2013.12.18    22    

 • Булган (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Чандагат 2009.05.14 2000 32    
  2  Бөөгийн сөндөл  2009.12.25    20    

 • Бүрэгхангай (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Бодь ямаат 2011.04.15   8    
  2            

 • Гурванбулаг

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Дашинчилэн

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Могод

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Орхон (18)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Бүхт  2010.10.13  3362  41    
  2  Өрхтий  2012.01.24  3252  13    
  3  Сүүдрийн гол  2012.06.25  1271  17    
  4  Ногоон түншлэл  2013.09.02 1302 18    
  5  Ээж хайрхан 2014.11.14 1692  15    
  6  Дэлгэрэх  2008.04.12  321  8    
  7  Даваа-Өргөө  2009  459  15    
  8  Нарантөгөл  2010.06.01  447  11    
  9  Мөнх  2008.04.09  850  8    
  10  Өгөөмөр  2010.09.10  1500  10    
  11  Мандах  2008.02.15    20    
  12  Тэрэгт  2015.11.24    7    
  13  Өндөр өлзийт  2011.05.13    15    
  14  Чулуут  2008.04.12  335  15    
  15  Булган хам  2015.11.25  759  12    
  16  Мөнх ногоон царам  2013.05.12  5110  17    
  17  Хөндлөн  2013.12.01  2317  12    
  18  Төгөл  2013.06.20 1890 20    

 • Рашаант

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Сайхан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Сэлэнгэ (32)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Жарамгайн цөөрөм нөхөрлөл         Байгалийн бэлэн нуур, цөөрөмд өөр газрын загасыг зөөвөрлөн авчирж нутагшуулагсад
  2  Их хайлантай  2008.06.28 3559 29    
  3  Хулстай  2012.11.08  3351  42    
  4  Ногоон төгөл  2011.06.27  4806  16    
  5  Өсөх ирээдүй    813  10    
  6  Цагаан хуст  2013.04.04  4576  16    
  7  Сайхан хийд  2013.04.04  3108  16    
  8  Есөн булаг  2009.06.25  5846  13    
  9  Шар чулуут  2012.07.16 5185  15    
  10  Их харцайн ам  2012.07.16  3166  20    
  11  Бухын наран  2013.04.04  5061  15    
  12  Улаат бугат  2013.04.04  3950  16    
  13  Таримал  2013.09.25  3939  12    
  14  Дархан  2009.06.30  3691  6    
  15  Эрдэнэ уул  2010  4611  28    
  16  Өлзийт  2008.04.25  3475  13    
  17  Баян тохой  2014.10.25  1535  4    
  18  Дэлгэр өндөр  2009  6158  40    
  19  Цайлан өндөр  2008.06  3589  48    
  20  Ахай гүний алтан нарс  2014.02.09  1285  8    
  21  Дунд хайлантай  2012.08.15  1130  7    
  22  Хангайн Хишиг  2014.12.11  3264  18    
  23  Нуурай  2015.02.05  954  9    
  24  Ногоон ирээдүй  2015.01.25  3077  12    
  25  Ихэт Сэлэнгэ жаргалан  2012.07.16  1828  24    
  26  Таримал оргил  2013.11.13  3057  17    
  27  Харлага наран  2009.06.30  5924  36    
  28  Бүрэн ногоон төгөл          
  29  Ихэт          
  30  Мөнгөн уул  2012.07.16  3000  24    
  31  Хавчир ганга  2012.04.04  7522  22    
  32  Жаргалант 2012.07.16 4558 20    

 • Тэшиг

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Хангал (15)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хөх даваа  2014.03.12   8    
  2  Өгөөж бүрэн  2009.05 2752  61    
  3  Зэрх  2012.03.06  913  18    
  4  Суврага хад  2009  2702  22    
  5  Сант  2013.11.29   9    
  6  Булаг 2010  2000  10    
  7  Хангар өндөр 2009.04.09  2631  12    
  8  Сарлагт  2011.11.05  1770  6    
  9  Дэлгэр-Өндөр  2011.11.12    29    
  10  Овоот  2013.03.18    5    
  11 Сайхан байгаль  2012.05.30  2500  9    
  12  Хамар даваа  2013.11.29  4000  10    
  13  Өгөөж хайрхан  2009.11.20    36    
  14  Галтай  2013.11.29    8    
  15  Шар чулуут 2012.05.30 467 6    

 • Хишиг-Өндөр (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Ундрага  2012.01.24   30    
  2  Ойчин   2009.01.01 2754  20    

 • Хутаг-Өндөр

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 •