Дархан-уул (64)

 • Дархан (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Дархан спорт ногоон орчин  2014.02.20  38.4  10    
  2  Мөнх хараа гол ТББ  2015.05.08  10  15    

 • Хонгор сум (55)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Амар бурхант  2014.01.27    15    
  2 Амгалан завъяа ой  2013.05.31    15    
  3 Ар хөвч  2010.02.25  225  15    
  4 Байгаль ээж  2013.04.04  2207  15    
  5 Баялаг сувагтай  2014.03.24  9  15    
  6 Бичигт ой  2009.12.05  6000  13    
  7 Бодончийн ам  2009.08.11  3757  17    
  8 Булагтай  2010.08.20  2242  20    
  9 Бурхантын бараа  2010.04.19  2014  22    
  10 Бэлчирийн шугуй  2013.08.10  160  10    
  11 Гурван булаг  2009.06.20  1527  30    
  12 Домогт  2009.04.06  3500  15    
  13 Дунжийн өндөр  1996.08.05  2600  15    
  14 Зорголт хавчуу  2009.12.10  576  12    
  15 Зулзаган нарс  2004.04.05  30.5  15    
  16 Зухай баатар  2005.05.11  13  15    
  17 Зэгст шугуй  2009.11.27  14.7  13    
  18 Зэдийн булаг  2016.05.26    17    
  19 Их ноён  2010.04.10    16    
  20 Майхан ар уул  2013.08.10  1637  13    
  21 Мандах  2013.05.31  173  15    
  22 Манжинт хайрхан  2012.04.27    15    
   23 Моностой  2010.06.21  1100  5    
  24 Мөнх Байтерек  2013.07.17  2600  15    
  25 Мөнх нарст ой  2012.01.17    20    
  26 Мөнх ногоон төгөл  2007.12.12  450  18    
  27 Нараст арал 2013.05.01  200  8    
  28 Нарс ээж    5  8    
  29 Нарст төгөл  2014.04.05  70  15    
  30 Начин найзууд 2009.01.20  1337  15    
  31 Ногоон төгөл 2012.01.14  63  15    
  32 Өвөр моностой 2009.04.05  2000  17    
  34 Өгөөмөр уул 2012.01.26  1500  15    
  35 Өндөр хөвч          
  36 Өрмөгт хайрхан  2009.06.10  2672  16    
  37 Сайхан төгөл 2015.02.20  1314 11    
  38 Сөдөт  2014.05.12  1000 15    
  39 Тайван сайхан 2012.03.20  120 15    
  40 Тийрэгт  2009.01.29  3088 15    
  41 Төмөртолгой  2010.03.17  6000 20    
  42 Углуу цагаан  2010.03.21   15    
  43 Удмын холбоо  2007.04.27  214 28    
  44 Унаган төрх  2008.11.20  2239 42    
  45 Ханан түнтгэр 2010.06.10    20    
  46 Хар ямаат ой  2011.12.10  1600 15    
  47 Хишиг өндөр  2009.11.01  1485 15    
  48 Хонгор хүйтний гол 2012.10.29    15    
  49 Хустай гурван сайхан  2010.07.01  3500 16    
  50 Цоглог хайрхан  2010.02.21  3500 30    
  51 Шаазгайт ой  2009.05.21  2658 15    
  52 Шивэрт  2009.07.15   18    
  53 Шийр хайрхан  2012.01.23  2600 15    
  54 Элээт-Өндөр  2011.05.18  2828 13    
  55 Янжин өндөр  2010.01.27 1806 11    

   

 • Орхон сум (4)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Занабаян  2011.12.20       
  2 Хөшөөт арвин булаг 2010.12.28 128 11    
  3 Гангийн тохой 2011.06.10   14    
  4  Сэргэх  2011.01.05  10  11    

   

 • Шарынгол сум (3)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хайрханы ар  2015.08.27 110  8    
  2  Ямаат хайрхан  2013.02.20  1263  23    
  3 Хар ямаат хайрхан   43 15