Дорнод аймаг (40)

 • Баяндун (4)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Сарлаг нарс 2010-10-23 25500 20 Ойн менежмент  
  2 Халиун 2012-06-12 10000 10 Ойн менежмент  
  3 Үлийн даваа 2010-02-01 4000 20 Ойн менежмент  
  4 Ноён оргил 2009-11-10 489 19 Ойн менежмент  

 • Баянтүмэн (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Хотонт 2004-01-21 10000 21 Усны менежмент  

 • Баян-Уул (26)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Хараат 2015-02-05 21985 14 Бэлчээрийн менежмент  
  2 Улаан-Өндөр 2015-03-02 7325 14 Бэлчээрийн менежмент  
  3 Баянбулаг 2015-02-01 55330 15 Бэлчээрийн менежмент  
  4 Хар нуур 2015-02-05 15007 14 Бэлчээрийн менежмент  
  5 Рашаан булаг 2012-03-12 2975 20 Ойн менежмент  
  6 Баянхаан 2009-01-17 4660 15 Ойн менежмент  
  7 Дэл хайрхан 4/2/2014-0 6770 13 Ойн менежмент  
  8 Дун хаан 2010-6-6 3813 17 Ойн менежмент  
  9 Буянт 2010-9-17 4020 10 Ойн менежмент  
  10 Цагаан дэв 2009-1-1 4708 23 Ойн менежмент  
  11 Хараатын гол 2015-3-4 5199 19 Ойн менежмент  
  12 Нэмнэн 2013-3-15 7608 10 Ойн менежмент  
  13 Эрдэнэбулаг 2009-12-24 18098 20 Ойн менежмент  
  14 Батсүмбэр 2009-12-29 4959 36 Ойн менежмент  
  15 Хөсөө 2010-1-12 4665 12 Ойн менежмент  
  16 Шинэстэй 2010-9-17 2925 20 Ойн менежмент  
  17 Сонгомол 2011-11-2 2254 18 Ойн менежмент  
  18 Нарсан төгөл 2013-5-27   28 Ойн менежмент  
  19 Ногоон цээл 2009-7-12 4928 23 Ойн менежмент  
  20 Хөх чоно 2009-12-8 2103 16 Ойн менежмент  
  21 Үйсэн 2009-12-20 4318 29 Ойн менежмент  
  22 Дөлгөөн Онон 2009-12-29 6825 37 Ойн менежмент  
  23 Гялалзах 2011-9-11 4673 24 Ойн менежмент  
  24 Түмэн хоньт 2010-10-15 2914 27 Ойн менежмент  
  25 Улхан 2013-8-30 10340 43 Ойн менежмент  
  26 Хархираа 2010-3-20 2322 15 Ойн менежмент  

 • Булган

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Гурванзагал

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Дашбалбар (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Дагуурын шинэс 2003-10-15 10000 20 Бэлчээрийн менежмент  
  2 Чух 2005-9-1 10000 11 Бэлчээрийн менежмент  

 • Матад

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Сэргэлэн

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Халхгол (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Мандахнаран0 2015-3-26 20000 20 Амьтны менежмент  

 • Хөлөнбуйр (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Тэвшийн ухаа 2012-6-10   18 Бэлчээрийн менежмент  
  2 Зүүн тогоот 2011-1-20   21 Бэлчээрийн менежмент  

 • Хэрлэн

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Цагаан-Овоо (4)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Хамтач 2015-3-1 7618 33 Бэлчээрийн менежмент  
  2 Өвөр хоолой 2015-2-6 7687 14 Бэлчээрийн менежмент  
  3 Мандал цэнгэлэг 2015-2-2 11023 18 Бэлчээрийн менежмент  
  4 Баяннуурын хоолой     39 Бэлчээрийн менежмент  

 • Чойбалсан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Чулуунхороот

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2