ЗАВХАН (65)

 • Алдархаан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Асгат

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баянтэс (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Цэрэг  2012-01-13    10 Ойн менежмент, Усны менежмент    
  2  Хан шугуй  2012-11-04  860.00  10  Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент,   
  3  Очирзаяа 2014-08-06     31    
  4  Баяндай  2014-01-27  6000.00      
  5  Зайгал гол  2006-01-01  6000.00  27    
  6  Өвөр хөндий, Могой  2012-04-26 6000.00   39 Ойн менежмент, Усны менежмент, Байгалийн ургамлын менежмент  

 • Баянхайрхан (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Дэлгэрхангай  2016-03-10 6000.00  15  Ойн менежмент  
  2  Сүлдэт божин  2015-04-23 7200.00  32  Ойн менежмент  

 • Дөрвөлжин (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  0 2015-12-25   2500.00  268 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент   
  2            

 • Завханмандал

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Идэр (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Мандах наран  2007-02-20  1958.00  12  Аялал жуулчлалын менежмент  
  2  Цахир  2011-05-18  6212.00  36  Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент  
  3  Оргиу  2011-05-15  1004.00  37    
  4  Их номт  2011-03-14  2432.00  25  Байгалийн ургамлын менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент, Бусад чиглэл  
  5  Нэрст  2011-06-03  2777.00  15  Байгалийн ургамлын менежмент, Бусад чиглэл  
  6  Бага номт  2011-06-03  1036.00  20  Бэлчээрийн менежмент, Байгалийн ургамлын менежмент, Бусад чиглэл  

 • Их-Уул (10)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Малчин  2012-01-01  138.60      
  2  Сангаст  2015-04-29    24  Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент, Амьтны менежмент, Байгалийн ургамлын менежмент  
  3  Их Өлт 2013-01-21   607.00 64  Бэлчээрийн менежмент, Бусад чиглэл  
  4  Сайхан товгор  2009-01-01  3833.00  27    
  5  Сэвжидбалбар  2012-02-17  653.00  54    
  6  Овооны хишиг    2007.00  25    
  7  Дэвшил  2010-06-10  1873.00  34  Бэлчээрийн менежмент  
  8  Баянтовх  2013-01-21  1020.00  34  Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент  
  9  Баянзүрх  2009-01-01  205.00  15    
  10  Индэрт  2011-04-07  2291.60  14 Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент, Амьтны менежмент   

 • Нөмрөг (3)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баяжих 2011-01-01   3611.00  34    
  2  Ихэр янзага  2015-04-27  2611.00  15    Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент, Амьтны менежмент
  3  Баянхангайн хишиг          

 • Отгон

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Сантмаргац

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Сонгино (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Өвгөн зэл  2009-06-15  4500.00  9    
  2  Хамтын хүч  2014-04-16 3000.00  10  Ойн менежмент  

 • Хулд сум

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Тосонцэнгэл (16)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баянбулаг  2010-03-14  4731.00 36    
  2  Тээл манхны хишиг  2015-03-16    13    
  3  Баяжих  2013-01-01  4805.00 36   Ойн менежмент  
  4  Зулзаган мод  2010-05-09  5719.00 16   Ойн менежмент  
  5  Өлзий сайхан тавгар  2011-01-01  1236.00 8    
  6  Ширээт  2011-01-01  3164.00  35    
  7  Үржлийн шим  2009-03-27  811.00  31   Ойн менежмент  
  8  Эх нутаг 2010-10-20   5699.00  57   Ойн менежмент  
  9  Агз наран булаг  2007-10-01  5235.00  6   Ойн менежмент  
  10  Ундаараг  2011-01-01  2126.00  18   Ойн менежмент  
  11  Агьт нөхөрлөл  2010-01-01  4661.00 19    
  12  Асганы нэрс  2015-03-06  4788.00  24   Ойн менежмент  
  13  Эрдэнэ хөх толгой  2010-05-21  2298.00  41   Ойн менежмент  
  14  Ширэнгэ  2009-02-02  2286.00 28  Ойн менежмент   
  15  Хаш суврага  2014-09-15  1800.00  1  Ойн менежмент  
  16  Оргих  2009-03-20  4629.00    Усны менежмент  

 • Түдэвтэй (4)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Тогоон чулуу  2015-03-30 1301.00 9    
  2  Хөдрөг уул 2015-03-30  2414.00 10    
  3  Алтан Аргалант  2015-04-06 547.00 32    
  4  Сөрт  2015-03-30 1308.00 10    

 • Тэлмэн (4)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Тэгшрэх буян  2011-04-27 2946.00 30    
  2  Товгор хайрхан  2009-04-27 5951.00 37    
  3  Асгат  2009-04-27 3293.00 32    
  4  Жаргалант  2009-01-01 4838.00 20    

 • Тэс (3)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Алтанбулаг 2013-10-10  20.00 10    
  2  Баян-Уул  2014-04-16  20.00 20    
  3  Гандан тохой  2013-10-09 20.00 20    

 • Улиастай

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Ургамал

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Цагаанхайрхан (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хуримт Асгат уул  2015-12-30 400.00      
  2  Хуримт  2015-06-17 6000.00 64    

 • Цагаанчулуут

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Цэцэн-Уул (5)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Байц 2006-12-27  3800.00 16    
  2  Довонтойн өргөн хангай  2014-07-24  1139.00 19    
  3  Бат ширээ  2014-07-24 3200.00 18    
  4  Цэцэн Хангай  2014-07-20  2500.00 18    
  5  Унаган төрх  2006-12-27  3500.00 17    

 • Шилүүстэй (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Алагцахир  2013-01-01  460.60 12    
  2            

 • Эрдэнэхайрхан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Яруу

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2