Сэлэнгэ аймаг (144)

 • Алтанбулаг (11)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Баян зүрх 2011.06.20  1970  5    
  2  Баянхангай  2010.04.01  1786  10    
  3  Эслэг хангай  2009.09.28  2829  10    
  4  Түмэн гацуур  2009.09.28  1529  13    
  5  Ивцэг хангай  2010.04.01  1257  10    
  6  Уян-Энх  2011.03.20  1542  12    
  7  Баян-Оргил Хангай  2009.09.28  4334  18    
  8  Ногоон ирээдүй  2011.06.20  1078  5    
  9  Ойн хөвч сан  2009.09.28  791  11    
  10  Хишиг өндөр  2009.09.28  2829  12    
  11  Хөвч хангай  2010.01.29  1740  14    

 • Баруунбүрэн (13)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Зөгий үржүүлэгч нөхөрлөл         Нутагтаа зөгийн аж ахуйн эхлэлийг тавигсад
  2  Наран 2010.12.27 462 12    
  3  Түвшинбүрэн  2007.12.24  3699  15    
  4  Байгалийн хишиг  2007.12.24  4974  31    
  5  Бумбат хангай  2011.02.25  2819  10    
  6  Ногоон сан  2010.12.27  1831  37    
  7  Шувуутын төсөл  2010.12.27  2107  19    
  8  Бүрэн тоонч  2012.12.27  1392  16    
  9  Шар хоолой  2012.12.27  108  19    
  10  Шувуутын шугуй  2007.12.24  1866  18    
  11  Далд  2007.12.24  4327  15    
  12  Ар булаг  2010.12.27  997  5    
  13  Бүрэн төгөл  2007.12.24  3172  15    

 • Баянгол (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Цахар, Гурвансайхан 2007.05.09 1276 20    
  2  Нарангийн гол  2011.07.28  3573  12    
  3  Гурван сайхан  2010.06.01  1064  33    
  4  Манхтай  2008.1  2603  19    
  5  Өнөр бургас  2008.02.28    24    
  6  Хараагийн хишиг  2007  220  16    

 • Ерөө (17)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хангай  2012.07.07 2402 10    
  2  Буянт хангай  2013.07.05  3593  6    
  3  Зулзаган төгөл  2010.03.09  5474  11    
  4  Баянгол  2007.06.24  5874  35    
  5  Мөнх төгөл  2016.01.11  5615  10    
  6  Чулуут овоо  208.02.20  10655  22    
  7  Баялаг  2008.04.20  2628  25    
  8  Ариун гацуур  2015.11.13    22    
  9  Хөвч  2007.04.23  6851  34    
  10  Шаазгайт  2009  7716  49    
  11  Улаанбулаг  2012.05  2514  15    
  12  Их хөвч  2007    30    
  13  Шинэстэй Оргил  2012.03.20  2054  8    
  14  Баянхангай  2012.06.25  228.8  10    
  15  Есөн гал  2010.11.11  14376  30    
  16  Баян шугуй  2012.04.15  289  17    
  17  Тэмүүлэн  2012.05.05  1749  8    

 • Жавхлант

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Зүүнбүрэн (9)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Бадрал төгөл  2016.06.03  300  9    
  2  Үржил хот  2012.10.25  2000  12    
  3  Цац өрнөх  2011.11.25  600  13    
  4  Нутгийн хишиг  2013.10.08  2000  15    
  5  Баянбүрэн  2012.03.20  6000  20    
  6  Тамирын гэгээ  2012.06.01  200  9    
  7  Нарангийн төгөл  2012.05.26  1000  9    
  8  Сүүн цацал  2011.11.05  5  6    
  9  Ирээдүйн царам  2009.01.10  4092  9    

 • Мандал (15)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  ХУРГАЛАГ нөхөрлөл         Эх зөгийг зохиомлоор хээлтүүлэгчид
  2  Бат   2007.03.30  1628  22    
  3  Царамт  2007.03.30  2230  23    
  4  Ирээдүй  2011.05.04  2230  16    
  5  Баянгол  2000.10.27  5392  20    
  6  Тэрэгт  2007.03.01  848  15    
  7  Хужирт  2006.03.22  1401  20    
  8  Эвийн хүч  2007.03.30  2007  18    
  9  Баянтогоо  2010.11.28  4048  22    
  11  Уран-Байгаль  2008.03.07  1335  7    
  12  Ногоон алт ой  2000.03.01  6141  22    
  13  Хар модот 2008.04.15  4026  13    
  14  Улаан билүүт  2008.05.20  763  13    
  15  Едөн 2008 1251  16    

   

 • Орхон

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Орхонтуул

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Сант (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Ноёны бууц  2012.03.02  1419 36    
  2  Баянбүрд  2016.02.04  2678  20    
  3  Хан хушаат  2008.04.10  7658  19    
  4  Алтан сүмбэр  2007.03.25  8388  16    
  5  Гүнсэлдэй  2007.03.25  5556  15    
  6  Баян баавгайт  2014.04.10  1721  20    

 • Сайхан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Сүхбаатар (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Бат дэм нөхөрлөл         Жимс, загас үржүүлэгчид
  2            

   

 • Түшиг (20)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Их түшиг ой  2012.05.27 2466  10    
  2  Өндөр-Улаан  2014.02.28  5438  10    
  3  Ноёны хишиг  2009.05.11  3099  23    
  4  Цагаан чулуут  2012.06.15  4728  8    
  5  Янзага нуга  2009.03.01  3504  21    
  6  Өгөөмөр  2011  5850  11    
  7  Цагаан хуст  2009.05.11  1192  7    
  8  Улаалзганат  2010.06.06  5805  16    
  9  Хишиг  2016.05.27  5317  19    
  10  Мөнх ногоон өлөнт  2011.11.05  3359  15    
  11  Ширгэшгүй ундарга  2009.03.10  1588  9    
  12  Азын хүлэг 2007.11.20  1216  34    
  13  Хоёр тулга 2011.12.26  5328  9    
  14  Ундрах  2012.06.19  1892  6    
  15  Суварга өндөр  2014.02.28  3372  9    
  16  ДХ ОЮУ  2007.03.01  1944  10    
  17  Шүрэн  2015.01.10  5288  11    
  18  Би Бид  2009.03.21  793  19    
  19  Хөөт  2009.03.11 5216  20    
  20  Эвийн хүч  2012.06.19  835  9    
               

 • Хүдэр (25)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Түмний энгэр 2015.12.17 1408 24    
  2  Сэлэм хайрхан  2008.05.15  6000  30    
  3  Дэлгэрэх  2010.07.25  5420  23    
  4  Хэрсний өндөр  2007.12.26  6000  49    
  5  Оргил  2015.12.17  4500  16    
  6  Хөвч хангай  2015.12.17  734  9    
  7  Номуун байгаль  2012.05.03  6000  32    
  8  Дөлгөөний өвөр  2011.08.10  2500  20    
  9  Бэлчир  2009.02.01  3976  34    
  10  Хангай хүдэр  2007.12.26  2875  21    
  11  Шанд  2008.03.01  174.7  35    
  12  Хүдэр Хануй  2012.08.10  6000  40    
  13  Их ирээдүй  2007.12.26  2639  36    
  14  Хүдэр өгөөж  2007.12  6858  54    
  15  Хамтрагч  2015.12.17  290  10    
  16  Хүдэр тэмүүлэл  2015.12.15  1548  10    
  17  Баян хангай  2007.12.26 4264  48    
  18  Хөгжих хүдэр  2015.12.17  3445  16    
  19  Мөнххайрхан  2007.10.08  6000  20    
  20  Эрдэнэ  2012.10.01  6000  48    
  21  Хандгай  2007.12.26  4189  22    
  22  Унаган нутаг  2015.12.17    13    
  23  Их тайга  2011.12.19  6000  34    
  24  Хөвчийн хангай  2015.10.09  4833  13    
  25  Хэрсийн гол  2008    26    

 • Хушаат (8)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Ишгэнт нуур нөхөрлөл         ЗАГАСНЫ ҮРЖЛИЙН ЦӨӨРӨМ ХАМГААЛАХ 
  2  Чин хүслэн 2007.04.30  534  9    
  3  Тарвагатай  2006.12.15  2014  12    
  4  Газар эх  2007.07.08  5000  10    
  5  Тогос хайрхан  2007.07.08  6000  14    
  6  Могойт  2009.03.05  3000  21    
  7  Сэвд могой    4892  9    
  8  Баянзүрх  2013.11.25  6011  11    

   

 • Цагааннуур (5)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Харгастайн баян бүрд  2007 4117 30    
  2  Нүхт агуйт  2013.04.15  2063  22    
  3  Гүн шүрэн  2012.10.17  6235  27    
  4  Баялаг ирээдүй  2009.04.22  4390  18    
  5  Баянбүрд ХЭОН  2009.04  6891  36    

 • Шаамар (8)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Үүр хайрхан хоршоо         УРГАМЛЫН БҮТЦИЙГ САЙЖРУУЛАХ
  2  Улиастай  2011.01.20 334  10    
  3  Дэлгэрэх  2013.04.10  1443  10    
  4  Дэлгэрхаан  2007.12.27  800  10    
  5  Ерөө-Арал  2009.01.29  92  10    
  6  "Эх" тэнцвэр  2007.11.05  1176  11    
  7  Баянбүрд  2007.02.24  1004  21    
  8  Чулуут  2014.12.20  241  10