Увс аймаг (37)

 • Баруунтуруун

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Бөхмөрөн

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Давст

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Завхан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Зүүнговь

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Зүүнхангай

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Малчин (4)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Цүнхэг 2014-05-20 830 8 Ойн менежмент  
  2 Гүргэм-Ундарга 2016-04-26 330 21 Ойн менежмент  
  3 Ногоон мандал 2014-02-06 750 8 Ойн менежмент  
  4 Нутгийн хишиг 2010-03-17 850 24 Ойн менежмент  

 • Наранбулаг (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Хайрханы хамар 2014-7-15     Ойн менежмент  
  2 Зарзын оргил 2014-7-15 6700   Ойн менежмент  

 • Өлгий

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Өмнөговь

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Өндөрхангай (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Өндөр-Улаан 2016-3-3 4400 14 Ойн менежмент  
  2 Баянхангай 2014-3-26 849 12 Ойн менежмент  
  3 Дэлгэр 2012-2-8 255 10 Ойн менежмент  
  4 Наранургах 2015-4-25 274 10 Ойн менежмент  
  5 Хөхийн хишиг 2009-1-1 2229 13 Ойн менежмен  
  6 Буга өндөрт 2015-8-4   11 Бэлчээрийн менежмент  

 • Сагил (9)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Хөх харгай 2010-12-2 989 21 Ойн менежмент  
  2 Жинст хайрхан 2010-2-10 9500 24 Ойн менежмент  
  3 Харгайт 2009-1-1   30 Ойн менежмент  
  4 Баянзүрх 2009-1-1 11336 19 Ойн менежмент  
  5 Үүрэг нуур 2007-11-15     Амьтны менежмент  
  6 Аргальт хариг 2007-10-22 10000 40 Бэлчээрийн менежмент  
  7 Цагаан шувуут 2009-1-26 10000 28 Бэлчээрийн менежмент  
  8 Саальт хүрэн   7600 26 Бэлчээрийн менежмент  
  9 Их наяд 2015-1-6   29    

 • Тариалан (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Овоот     32 Ойн менежмент  
  2 Ундрал 2008-11-6 250   Усны менежмент  

 • Тэс (2)

  Д/Д

  Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Баянбүрд 2011-12-25 800 17 Бэлчээрийн менежмент  
  2 Тэсийн цалгиа 2013-1-7 1000 20 Бэлчээрийн менежмент  

 • Түргэн (5)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Баянхангай 2010-1-1 8726 38 Бэлчээрийн менежмент  
  2 Баян цагаан уул 2010-1-1 10358 66 Бэлчээрийн менежмент  
  3 Атар бөөрөг 2007-5-9 104 64 Бэлчээрийн менежмент  
  4 Ундрал 2010-1-1 27245 72 Бэлчээрийн менежмент  
  5 Арвижих рашаант 2009-5-9 4438 48 Ойн менежмент  

 • Улаангом (5)

  Д/Д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Гурван хороо ТББ 2004-3-1   76 Бэлчээрийн менежмент  
  2 Төвшин-Төгөлдөр-Хархираа 2009-5-1 1938 33 Ойн менежмент  
  3 Баянзуух 2008-9-4 724   Ойн менежмент  
  4 Хархираан тахилга 2010-6-14 22000 24 Ойн менежмент  
  5 Цэнхэр уул 2013-12-10 54000 17 Бусад чиглэл  

 • Ховд

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Хяргас

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Цагаанхайрхан (2)

  Д/Д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Нутгийн амт 2009-1-14 15 10 Ойн менежмент  
  2 Чин хөгжил 2008-10-15 28 33 Бэлчээрийн менежмент