Хөвсгөл (126)

 • Алаг-Эрдэнэ (23)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Жаргалант  2013.07.17  716  9    
  2  Айзам  2014  2425  15    
  3  Өрхөт ой  2010.11.12  9200  35    
  4  Жанчив толгой  2010.04.25  6000  84    
  5  Хужирт  2009.07.31  6239  14    
  6  Маргад  2013.07.17  1136  13    
  7  Ар гол  2013    11    
  8  Батхишиг  2014  2308  12    
  9  Баянгол  2013  1632  7    
  10  Тусгалт  2013  2000  11    
  11  Цахирын ам  2009  3229  7    
  12  Таван Эрдэнэ  2013.05.14  1924  15    
  13  Живлэг  2009  5555  16    
  14  Хөх дэвсэг  2013.05.14  1126  15    
  15  Их сонгинот  2009  693  8    
  16  Их өндөр  2014.04.05  516  7    
  17  Далан овоо  2013  1163      
  18  Ундран  2013  898  12    
  19  Баянбуурал    2237  8    
  20  Ордгой  2013.05.28  812  5    
  21  Шинэ санаа  2013  859  9    
  22  Эрхэс    4841  12    
  23  Цахир даваа  2013.06.06  2083  12    

 • Арбулаг

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баянзүрх

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Бүрэнтогтох (4)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хөх сойх Онгон хайрхан 2009 2288  28    
  2  Төмөртий  2012  2069  23    
  3  Миний нутаг  2014.11.06    41    
  4  Тээл  2009    30    

 • Галт (7)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Ар хужирт 2016.05.22  933  32    
  2  Гурван яргайт  2012.03.10    60    
  3  Нарийн хужирт  2015.09.02  920  18    
  4  Баянхангай  2008.05.01    65    
  5  Гурван цагаан  2016.06.10  1265  7    
  6  Буянт хайрхан  2012.01.01  3000  20    
  7  Тольт мараат  2013.03.01    10    

 • Жаргалант (13)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хишиг хайрхан  2015.02.04 1611 65    
  2  Халсар даваа  2012.03.26  209  11    
  3  Санд-Уул оргил хайрхан  2012.03.26  448  21    
  4  Өндөр хайрхан  2011.12.30  3603  75    
  5  Турагт  2012.2016.06    12    
  6  Жоншт  2011.10.04    15    
  7  Ороох  2011.10.14    27    
  8  Тошлой  2012.06.08    10    
  9  Эрдэнэ тээл  2008.03.18 710  14    
  10  Нарийн  2012.03.26  3099  15    
  11  Чулуут  2008.04.10  1958  24    
  12  Цэцүүх Бургаст  2012.06.05  1043  17    
  13  Хөх чулуу  2009  774  10    

 • Их-Уул (5)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Наран 2009,09,10  1788 18    
  2  Царам  2009,09,10  1671  16    
  3  Чандмань  2009,09,10  3251  15    
  4  Хонгор  2009,09,17  3708  11    
  5  Хушт ангархай  209,09,17  5446  16    

 • Мөрөн

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Рашаант (4)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Арбургаст  2012.06.13   49    
  2  Амга  2012.03.01 1009  22    
  3  Өгөөмөр      128    
  4  Халиун энгэр  2014.03.17  2678  45    

 • Рэнчинлхүмбэ

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Тариалан (15)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Эв санаа  2012.05.12    18    
  2  Сэргэн мандал  2014.04.18  6782  15    
  3  Дулаан хаан  2008  5163      
  4  Хушт аван  2013.04.14  6249  45    
  5  Хүн чулуу  2012.04.18  5502  42    
  6  Явгир    4010  15    
  7  Ирээдүй  2012.09.12  9474  20    
  8  Булаг шанд    5847      
  9  Баянзүрх  2014.05.28  679  35    
  10  Хүрээт  2013.04.18  1408  40    
  11  Ханнамнан 2012.09.18  11685  58    
  12  Тайга  2012.03.16  5073  28    
  13  Одос хайрхан  2014.05.10  6017  14    
  14  Гурван чулуут  2013.03.10  9075  85    
  15  Бидний сэтгэл  2013.03.22  9385  73    

 • Тосонцэнгэл (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Улиасиайн эв санаа 2013.04.20 1678 44    
  2  Улиастайн гол  2009.05.04  1197  16    

 • Төмөрбулаг (9)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Их тавилгант   1336 36    
  2  Цагаан бургаст 2012.07.06  904  32    
  3  Баян чулуу  2014.03.12  2304  48    
  4  Таван гал  2014.04.23    60    
  5  Баянхангай      32    
  6  Дашдэрчин  2014.04.28  3676  58    
  7  Бурхант  2015.10.13    12    
  8  Тарвагч овоо  2014.04.28    48    
  9  Баянбулаг  2012.07.03  3154  48    

 • Түнэл (21)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Төмөр сайр  2012,04,21 2856 40    
  2  Халуун ус  2012  2565  30    
  3  Хөндий  2008,03,06  1994  29    
  4  Хан-Уул  2008.01.21  2044  68    
  5  Ар булан  2012  7145  24    
  6  Баян-Овоо  2013.04.03  1313  15    
  7  Баян хайрхан  2013.04.03  1074  14    
  8  Баянцагаан  2013.04.03  4241  21    
  9  Баян-Улаан  2012.05.16  1398  19    
  10  Ёлгос  2009.05.19  4191  51    
  11  Нутгийн хишиг  2015.05.12  2565  43    
  12  Өл хангай  2014.02.29  7538  42    
  13  Түгэнгэр  2013.04.03  5869  35    
  14  Ундарга  2007.05.22  421  25    
  15  Урт булаг  2009.10.12  3680  31    
  16  Талын толгой  2007.05.22  3181  39    
  17  Могойн гол  2012.09.18  1577  22    
  18  Налгар  2012.11.26  598.5  20    
  19  Бийж  2012.01.16  3230  21    
  20  Хөх хайрхан  2011.03.25  4149  36    
  21  Алтгана  2008.10.12  2711  53    

 • Улаан-Уул

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Ханх

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Хатгал (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Улаан булаг  2015.05.16  10730  50    
  2  Эвт-Оргил  2011.05.25  5535  104    
  3  Жанхай  2011.03.28  6000  57    
  4  Жинст Оргил  2007  3100  45    
  5  Хүйн холбоо  2011  9716  32    
  6  Балын гозгор  2012.02.12  5050  28    

 • Цагааннуур

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Цагаан-Уул (3)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Их-Элээт  2012.06.19   15    
  2  Элээт  2012.06.19  6282  27    
  3  Баян булнай  2012.06.19  10093  50    

 • Цагаан-Үүр

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Цэцэрлэг

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Чандмань-Өндөр (9)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хосдаваа  2010.09.20  3847      
  2  Ёлгос  2012.02.01  1976      
  3  Уран дөш  2012.05.05    8    
  4  Баян уул  2011.10.04  8276  26    
  5  Баянзүрх  2013.06.13  3262  27    
  6  Есөн эрдэнэ  2013.02.10  683  14    
  7  Байцын хонхор  2011.09.20  3500  18    
  8  Дөлийн цэцэг  2012.02.05  7844      
  9  Ногоон-ой Нисдэг сүрэг  2012.06.12  2206  24    

 • Шинэ-Идэр (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Доролж 2014.03.27   104    
  2  Чандмань  2012.04.05    57    

 • Эрдэнэбулган

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2