Зөвлөгөө зөвлөмж

Мод гэгч чухам юу болох, яагаад бидний амьдралын салшгүй нэгэн хэсэг болох, түүний ач холбогдол чухам юунд оршдог тухай сайтар мэдэхгүйгээр "Мод тарихаар шийдэх" нь чухал дутагдалтай.

Хуудас 2 -с 2