Шилдэг нөхөрлөл, идэвхтэн байгаль хамгаалагч нарыг шалгарууллаа

30 11-р сар 2016