ШИНЭ МЭДЭЭ

Төслийн зарим үр дүн:

ТЭРГҮҮНИЙ АРГА ТУРШЛАГА БҮХИЙ НӨХӨРЛӨЛҮҮД

ЗУРГИЙН ЦОМОГ

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,46,15,5,2,1,0,20,0,1
Дорнод аймагт болсон зөвлөлгөөн (2016.05.27)
 Дорнод аймагт болсон зөвлөлгөөн (2016.05.27)
Дорнод аймагт болсон зөвлөлгөөн (2016.05.27)
Үзэсгэлэн худалдаа
Үзэсгэлэн худалдаа
Хэнтий аймагт болсон зөвлөлгөөн (2016.05.20)
Хэнтий аймагт болсон зөвлөлгөөн (2016.05.20)
Байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн үндэсний чуулган 2015
Байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн үндэсний чуулган 2015
Дорнод аймагт болсон зөвлөлгөөн (2016.05.22)
Дорнод аймагт болсон зөвлөлгөөн (2016.05.22)

ВИДЕО

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ОЛОН УЛСЫН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД